R-KULLEN

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

R Litter


Born: 2008-06-21


Sire: IDP EC/FIFe EC Archibald, CRX b

Dam: s* Axiom's Hot Stuff, CRX f09s* Klelofts Rozenlila av Archimilians, CRX j03 33

IDP EC/FIFe EC Archibald, CRX b  och  Axiom's Hot Stuff, CRX f09