Q-KULLEN

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

Q Litter


Born: 2006-07-07


Sire: IDP EC/FIFe EC Archibald,   CRX b

Dam: GIC IDP* Rackartuss Never Let Me Down,   CRX n03S* Klelofts Qloberiz Arbald, CRX a09, hane

S* Klelofts Qruzidolla Arbald, CRX n09, hona

S* Klelofts Qwidorez Arbald, CRX b09, hane

IDP EC/FIFe EC Archibald, CRX b  och  GIC IDP* Rackartuss Never Let Me Down, CRX n03