P-KULLEN

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

P Litter


Born: 2006-03-06


Sire: CH FIN* Touhstone’s Wild Ride Wind, CRX n,

Dam: EC S* Axiom’s Quinntezza, DSM, CRX, fs09

5 veckor
5 veckor
6 veckor
6 veckor
6 veckor
6 veckor
6 veckor
6 veckor
6 veckor
6 veckor

CH FIN* Touhstone’s Wild Ride Wind, CRX n  och  EC S* Axiom’s Quinntezza, DSM, CRX, fs09