K-KULLEN

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

K Litter


Born: 2002-12-26


Sire:GIC S*Mammgårdens Ässet CRX a

Dam: CH S* Catalou's Ariel  CRX f 09

S* Klelofts Krimmelin Massets, CRX d09 21
S* Klelofts Kriztallika Massets, CRX f