G-KULLEN

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

G Litter


Born:011114


Sire: EC/EC Archibald    CRX b

Dam: CH S*Catalou's Ariel   CRX f 09

S* Klelofts Gardinetta Archibalds CRX b 09
S* Klelofts Glorifina Archibalds CRX b 09 33
S* Klelofts Grandioza Archibalds CRX g
S* Klelofts Grazilia Archibalds CRX c 33
S* Klelofts Gaztonian Archibalds CRX e