KLELOFTS

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

May Loftunger Klein
Barbro Helmer och May Loftunger Klein på utställning

May Loftunger Klein

Box 124

SE-23522 Vellinge    Sverige

 

Tel. +46(0)706625650 / +46(0)705505198