1-Katter-Xiretta

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

Supreme Champion S*Klelofts Xiretta Uddroz


Ras: Cornish Rex

Färg: CRX f 03 (svartsköldpadd-bicolour)

Född: 2011-07-30


Far: SC S*Klelofts Uddwin Pirat av Ax, CRX w 63

Mor:  SC S*Klelofts Rozenlila av Archimiians, CRX b


Stamtavla


HCM ua (negativ)

FIV+FelV negativ


Blodgrupp A