1-Katter-Werolita

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

Supreme Champion S* Klelofts Werolita av Raven Rexkwins, DVM


Ras: Cornish Rex

Färg: CRX ns

Född: 2010-11-04


Far: EC WW'04 Rexkwizit's Raven-of-Bodwin, DSM

Mor: SC s* Klelofts Sambarita Ra Felin


Stamtavla


HCM ua (negativ)

FIV+FelV negativ


Blodgrupp A