1-Katter-Sambarita

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

Supreme Champion S* Klelofts Sambarita Ra FelinRas: Cornish Rex

Färg: Svartsmoke (ns)

Född: 2008-11-03


Far: SC S*Shangri-La Felin Ra-Atum

Mor: EC Fulaluv Quintolia-of-Klelofts


Stamtavla


HCM ua (negativ)

FIV+FelV negativ


Blodgrupp A