GALLERI 6

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10

CH S* Klelofts Nizetta Ja Fulaluv, CRX c33

Foto: Eva Aase (N)

EC/EC Archibald  &  EC s* Axiom´s Quinntezza

WORLD WINNER 2003

SKÅNEMÄSSAN 2003