GALLERI 4

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10

EC s* Axiom´s Quinntezza och IC s* Klelofts Harmonita Japp

Trattkantarell?

s* Kriztallika Massets

En liten katt i en STOR pokal

Prisbordet på SW 03

Våra utställningsburar i Tyskland och på SW03

EC s* Axiom´s Quinntezza och IC s* Klelofts Harmonita Japp