GALLERI 1

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Fest när EP/EC s* Klelofts Diamanta Maximilians blev Europa Premier och även BOX

Fest när EC s* Klelofts Diamanta Maximilians blev EUROPA CHAMPION