HEM

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

     2006-04-21          2009-02-20

May Loftunger Klein

Box 124

SE-23522 Vellinge    Sverige


Telefon/Phone      +4670 662 5650      +4670 550 5198