KLELOFTS

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

2006-04-21 2009-02-20

May Loftunger Klein

Box 124

SE-23522 Vellinge Sverige

Tel. +46(0)706625650 / +46(0)705505198