1-Katter-Werolita

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

2006-04-21 2009-02-20

Supreme Champion S* Klelofts Werolita av Raven Rexkwins, DVM

 

Ras: Cornish Rex

Färg: CRX ns

Född: 2010-11-04

 

Far: EC WW'04 Rexkwizit's Raven-of-Bodwin, DSM

Mor: SC s* Klelofts Sambarita Ra Felin

 

Stamtavla

 

HCM ua (negativ)

FIV+FelV negativ

 

Blodgrupp A