1-Kastrat-honor-Nizetta

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tillstånd enligt

16 § djurskydd-

slagen för

upp-födning

&

för-säljning

av katt

2006-04-21 2009-02-20

EP/EC s* Klelofts Nizetta Ja Fulaluv, DSM

 

Ras: Cornish Rex

Färg: CRX c33 (lilamaskad)

Född: 2004-07-10

 

Far: De New Wave Cat'Sun Black Jack, CRX n 09

Mor: CFA Fulaluv Snapshot, CRX n33

 

Stamtavla